Een bijzonder moment voor Praktijkleren Loont! deze afgelopen week; De 10.000e praktijkverklaring is namelijk uitgereikt! Bij Praktijkcollege De Schakel in Haarlem kwam minister Mariëlle Paul van primair en voortgezet onderwijs langs om deze speciale gelegenheid te vieren tijdens de uitreiking die de Schakel en S-BB hadden georganiseerd.

Praktijkleren Loont! is niet alleen actief betrokken bij het uitreiken van praktijkverklaringen maar ook zijn wij betrokken geweest toen de eerste van Nederland overhandigd werd. Een mijlpaal dus voor alle betrokken partijen!